Nike ได้เตรียมตัวเข้าสู่โลก Metaverse โดยเข้าซื้อ RTFKT บริษัททำรองเท้าเสมือนใน NFT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ไนกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าและเงื่อนไขการเข้าซื้อครั้งนี้

หลังจากที่ Facebook ได้ทำการรีแบรนด์มาเป็น Meta เพื่อเข้าสู่โลก Metaverse เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง Nike ก็ได้กระโดดเข้าสู่โลก Metaverse ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการเปิด NIKELAND ในเกม Roblox เพื่อให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นกีฬาและแต่งตัวด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Nike

มาในเดือนนี้ Nike ก็ได้ขยับเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลแบบเต็มตัวมากขึ้นด้วยการเข้าซื้อ RTFKT บริษัทที่ทำรองเท้าเสมือนในโลก NFT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อให้บริการกับเหล่านักกีฬาและครีเอเตอร์มาบรรจบกันที่ กีฬา ความคิดสร้างสรรค์ การเล่นเกม และวัฒนธรรม