กฎกติกาในการซื้อสินค้าแบบลงทะเบียนและจับฉลากออนไลน์ W NIKE DUNK LOW ESS “PINK BLACK PATENT”
ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกของ IAM247
ลูกค้าต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลในฟอร์มนี้เท่านั้น
ลูกค้ามีสิทธิ์ในการลงทะเบียนซื้อ จำกัดจำนวน คนละ 1 ครั้ง 1 คู่เท่านั้น
ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
หลังจากกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดใดได้ทุกกรณี
ผู้โชคดีจะได้รับอีเมลแจ้งผล พร้อมลิ้งค์สำหรับชำระเงินจากทาง [email protected] ในวันที่ 20 กันยายน 2565 โปรดชำระเงินภายในวันเดียวกัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการซื้อรองเท้า
รายชื่อสำรองจะได้รับอีเมลแจ้งผล พร้อมลิ้งค์สำหรับชำระเงินจากทาง [email protected] ในวันที่ 21 กันยายน 2565 โปรดชำระเงินภายในวันเดียวกัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการซื้อรองเท้า
ค่าจัดส่ง 100 บาท ผู้โชคดีจะได้รับสินค้าภายใน 3-4 วันทำการ การจัดส่งอาจล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากสถานการณ์ CO-VID19
สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้
สำหรับรายการที่ไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ได้ ลูกค้าจะต้องชำระ 100 บาท เพื่อแก้ไขข้อมูลและจัดส่งใหม่อีกครั้ง
*สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด *