Tag: “Nike” นำโด่งอันดับ 1 แบรนด์รองเท้า-เสื้อผ้าที่ “วัยรุ่น” อเมริกันชื่นชอบมากที่สุด

“Nike” นำโด่งอันดับ 1 แบรนด์รองเท้า-เสื้อผ้าที่ “วัยรุ่น” อเมริกันชื่นชอบมากที่สุด

ผลสำรวจจาก Piper Sandler พบว่า “วัยรุ่น” อเมริกันยกให้ “Nike” เป็นแบรนด์รองเท้าและเสื้อผ้าที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด นำห่างอันดับ 2 อย่าง “Converse” และอันดับ 3 คือ “Adidas” อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของแบรนด์ยังอยู่ที่กลุ่ม “วัยรุ่นหญิง” ที่ไม่ได้เทใจให้มากเท่าวัยรุ่นชายครั้งหนึ่ง Nike กับ Adidas เคยเป็นคู่แข่งที่สูสีมาก แต่วันนี้ Nike เติบโตจนยิ่งใหญ่กว่า Adidas ไปสองเท่าตัว ยิ่งเห็นผลการสำรวจความชื่นชอบแบรนด์ในหมู่วัยรุ่นอเมริกันแล้ว…

“Nike” นำโด่งอันดับ 1 แบรนด์รองเท้า-เสื้อผ้าที่ “วัยรุ่น” อเมริกันชื่นชอบมากที่สุด

ผลสำรวจจาก Piper Sandler พบว่า “วัยรุ่น” อเมริกันยกให้ “Nike” เป็นแบรนด์รองเท้าและเสื้อผ้าที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด นำห่างอันดับ 2 อย่าง “Converse” และอันดับ 3 คือ “Adidas” อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของแบรนด์ยังอยู่ที่กลุ่ม “วัยรุ่นหญิง” ที่ไม่ได้เทใจให้มากเท่าวัยรุ่นชายครั้งหนึ่ง Nike กับ Adidas เคยเป็นคู่แข่งที่สูสีมาก แต่วันนี้ Nike เติบโตจนยิ่งใหญ่กว่า Adidas ไปสองเท่าตัว ยิ่งเห็นผลการสำรวจความชื่นชอบแบรนด์ในหมู่วัยรุ่นอเมริกันแล้ว…