Tag: จุดเด่นด้านการออกแบบของ Nike Air VaporMax 2020 Flyknit

จุดเด่นด้านการออกแบบของ Nike Air VaporMax 2020 Flyknit

รองเท้าไนกี้ แอร์ เวเปอร์แม็กซ์ 2020 ฟลายนิต (Nike Air VaporMax 2020 Flyknit) เป็นหนึ่งในรองเท้าของไนกี้ที่พัฒนาโดยเน้นเรื่องความยั่งยืนมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากรองเท้ารุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักเป็นองค์ประกอบของรองเท้า ไนกี้พัฒนารองเท้ารุ่นนี้จากกระบวนการสร้างสรรค์และทดลองต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน (Circular Design) ในหลายๆ องค์ประกอบของรองเท้ารุ่นนี้ “เราศึกษาทั้งเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตของไนกี้และเศษวัสดุอื่นๆ เพื่อหาวิธีที่จะนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่” เจซี่ สมอลล์ (Jesi Small) หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของไนกี้อธิบาย “ข้อเท็จจริงนี้เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการพัฒนาของเราทั้งหมด” ภาพร่างของรองเท้าไนกี้ แอร์…

จุดเด่นด้านการออกแบบของ Nike Air VaporMax 2020 Flyknit

รองเท้าไนกี้ แอร์ เวเปอร์แม็กซ์ 2020 ฟลายนิต (Nike Air VaporMax 2020 Flyknit) เป็นหนึ่งในรองเท้าของไนกี้ที่พัฒนาโดยเน้นเรื่องความยั่งยืนมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากรองเท้ารุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักเป็นองค์ประกอบของรองเท้า ไนกี้พัฒนารองเท้ารุ่นนี้จากกระบวนการสร้างสรรค์และทดลองต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน (Circular Design) ในหลายๆ องค์ประกอบของรองเท้ารุ่นนี้ “เราศึกษาทั้งเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตของไนกี้และเศษวัสดุอื่นๆ เพื่อหาวิธีที่จะนำเศษวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่” เจซี่ สมอลล์ (Jesi Small) หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของไนกี้อธิบาย “ข้อเท็จจริงนี้เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการพัฒนาของเราทั้งหมด” ภาพร่างของรองเท้าไนกี้ แอร์…